Darmowa dostawa od 249,00 PLN

Rozwój dziecka miesiąc po miesiącu

2019-08-01
Rozwój dziecka miesiąc po miesiącuSpis treści:
  1. Rozwój dziecka 0-2 miesiące
  2. Rozwój dziecka 2-4 miesiące
  3. Rozwój dziecka 4-6 miesięcy
  4. Rozwój dziecka 6-9 miesięcy
  5. Rozwój dziecka 9-12 miesięcy
  6. Rozwój dziecka 12-18 miesięcy
  7. Rozwój dziecka 12 miesięcy-2 lata
Rozwój dziecka 0-2 miesiące

rozwój dziecka 1 miesiąc, rozwój niemowlaka


Rozwój społeczny/emocjonalny


Ten etap charakteryzuje szybki rozwój zmysłów. W ciągu pierwszych 2 miesięcy życia u noworodków następuje gwałtowne rozwinięcie zmysłów dotyku, smaku, wzroku, węchu i słuchu. Efektem tego są pierwsze reakcje na bodźce w postaci zmian wyrazu twarzy. Zabawki sensoryczne Dolce wywołują u dzieci na tym etapie rozwoju uśmiech, jak również działają kojąco miękkimi materiałami i służą jako gryzaki. Rozpoczyna się budowanie więzi emocjonalnych poprzez rozpoznawanie twarzy i głosów rodziców oraz najbliższych.

Rozwój języka/komunikacji
Na tym etapie rozwoju zazwyczaj pojawia się gaworzenie oraz dźwięki gardłowe. Niemowlaki powinny również zacząć rozróżniać dźwięki i reagować na nie, zwracając się w ich kierunku. 

Rozwój poznawczy
Rozwój poznawczy jest w dużej mierze związany z zapamiętywaniem. Noworodki pochłaniają otaczający je świat z ogromnym skupieniem, zwracając uwagę na szczegóły. To sprawia, że są w stanie rozpoznawać znajome twarze, dźwięki i przedmioty. Silnie rozwija się postrzeganie rozmiarów, kształtów, kolorów i dźwięków. Z tego powodu kluczowe jest zapewnienie dużej ilości stymulacji – powtarzalne i monotonne czynności znudzą dziecko i wywołają płacz.

Rozwój fizyczny

Dzieci odkrywają swoje ciało poprzez ruch. W wieku dwóch miesięcy powinny być w stanie unosić główkę oraz podpierać się rękoma leżąc na brzuchu. Jest to oznaka prawidłowego rozwoju mięśni. Wraz ze wzrostem koordynacji i szybkim rozwojem funkcji motorycznych, ruch staje się coraz częstszy. 

Rozwój dziecka 2-4 miesiące

rozwój dziecka w wieku 3 miesięcy, rozwój niemowlaka

Rozwój społeczny/emocjonalny
Na tym etapie pojawiają się pierwsze oznaki osobistych preferencji. Dzieci zaczynają rozgraniczać rzeczy, które im się podobają i te, których nie lubią. Śmiech jest oznaką pozytywnego nastawiania, natomiast płacz wyraża niezadowolenie. Rozpoczyna się naśladowanie obserwowanych u innych wyrazów twarzy. Odpowiednie wzorce osobowe oraz zabawki działające kojąco wspomagają budowanie pozytywnych relacji emocjonalnych i społecznych. 

Rozwój języka/komunikacji
Na tym etapie dzieci zaczynają gaworzyć. Zachodzą próby komunikowania głodu, bólu, zmęczenia lub znudzenia. Gaworzenie sygnalizuje również rozpoczęcie nauki mówienia.

Rozwój poznawczy

Rozwój funkcji poznawczych w tym wieku jest związany głównie z postrzeganiem odległości i rozpoznawaniem znajomych twarzy oraz przedmiotów. Dziecko powinno zaczynać sięgać po przedmioty i mocno je chwytać. W związku z rozwojem osobistych preferencji zaczynają pojawiać się pozytywne i negatywne reakcje na różne kolory, kształty i dźwięki.

Rozwój fizyczny

Czteromiesięczne niemowlę powinno być w stanie całkowicie samodzielnie utrzymywać główkę, jak również wywierać nacisk nogami, kiedy stopy opierają się o twardą powierzchnię. Niektóre dzieci potrafią przeturlać się z brzucha na plecy. Ten wiek charakteryzuje umiejętność trzymania i potrząsania zabawką oraz zamachiwania się na zwisające przedmioty. Dziecko powinno zaczynać podpierać się łokciami leżąc na brzuchu. Można zaobserwować czynność ciągłego wkładania dłoni do ust.


Rozwój dziecka 4-6 miesięcy

rozwój dziecka 6 miesiąc, rozwój niemowlaka, rozwój półrocznego dziecka

Rozwój społeczny/emocjonalny
Na tym etapie gwałtownie rozwijają się relacje między niemowlęciem i bliskimi osobami. Dzieci rozpoznają znajomych ludzi oraz przedmioty i są niezwykle ciekawe nowych rzeczy. Pojawiają się silne więzi z ulubionymi osobami i zabawkami. Zaczyna rozwijać się inteligencja emocjonalna, umiejętność rozpoznawania smutku, radości czy gniewu otaczających niemowlę osób. Przy zapewnieniu odpowiednich bodźców, dzieci w tym wieku powinny być bardzo aktywne, wesołe i chętne do zabawy.

Rozwój języka/komunikacji

Ten etap to początek nauki umiejętności rozmawiania. Dźwięki wydawane przez dziecko nie są już jedynie sposobem komunikowania emocji, ale również próbami odpowiedzi. Gaworzenie staje się bardziej spójne wraz z pojawieniem się w nim samogłosek. Mówienie do dziecka oraz zapewnienie zabawek budujących komunikację dwukierunkową wpłynie pozytywnie na jego rozwój.

Rozwój poznawczy

Zaczyna rozwijać się umiejętność sortowania. Dziecko układa przedmioty i zabawki według kształtu, koloru lub materiału. Zapewniając wybór między odmiennymi zabawkami i aktywnościami, gwarantujemy prawidłowy rozwój umiejętności sortowania. 

Przeczytaj więcej >> Przytulanki sensoryczne

Rozwój fizyczny
Dziecko między 4 a 6 miesiącem powinno być w stanie przeturlać się w dowolnym kierunku (z brzucha na plecy i odwrotnie). Pojawia się także umiejętność samodzielnego siedzenia, a także stania z pomocą innej osoby. Zazwyczaj dziecko jest w stanie utrzymać cały swój ciężar lub nawet „podskakiwać”, zginając nogi w kolanach; często pojawia się również kołysanie w przód i w tył. Niektóre niemowlaki próbują raczkować w tył – jest to umiejętność poprzedzająca naukę raczkowania do przodu.


Rozwój dziecka 6-9 miesięcy

rozwój dziecka 9 miesiąc, rozwój niemowlaka, rozwój roczniaka


Rozwój społeczny/emocjonalny

Ten etap to początek sygnalizowania strachu lub niepokoju w towarzystwie nieznanych osób. Skutkiem tego może być lgnięcie do znanych dorosłych, zwłaszcza rodziców i opiekunów. Umacniają się osobiste preferencje – dziecko ma ulubione zabawki, które woli od innych.

Rozwój języka/komunikacji

Dziecko na tym etapie rozwoju zazwyczaj wie, co znaczy słowo „nie”. Gaworzenie zmienia się w odrębne dźwięki, które zaczynają przypominać prawdziwe słowa. Rozpoczyna się powtarzanie dźwięków i gestów zaobserwowanych u innych. Dziecko zaczyna również wskazywać na przedmioty.

Rozwój poznawczy

Ten etap to początek zrozumienia zagadnienia liczenia. Dzieci wiedzą, ile zabawek lub przedmiotów posiadają i zaczynają układać je zgodnie z własnym upodobaniem. Zauważą zniknięcie którejś zabawki, jak również pojawienie się nowej. Pobudzanie ciekawości pomoże w rozwoju umiejętności liczenia i sortowania.

Rozwój fizyczny

Dzieci w tym wieku są w stanie z pomocą stać oraz samodzielnie siadać. Powinny umieć bez pomocy innych osób siedzieć, raczkować i wstawać.


Rozwój dziecka 9-12 miesięcy

rozwój dziecka 10 miesiąc, rozwój niemowlaka, kiedy dziecko siada

Rozwój społeczny/emocjonalny
Na tym etapie następuje bardzo silny rozwój emocjonalnego przywiązania do innych osób. Dziecko może rozpłakać się jeśli nie wie, gdzie są rodzice lub opiekunowie. Jest w pełni świadome obecności obcych osób/przedmiotów i podchodzi do nich z ciekawością i ostrożnością.

Rozwój języka/komunikacji

Niemowlaki w tym wieku zaczynają odpowiadać na proste polecenia słowne. Kiwają i kręcą głową, by wyrazić zgodę lub jej brak; pojawiają się również inne proste gesty. Wydawane dźwięki zaczynają mieć różną wysokość. Niektóre dzieci wypowiadają pierwsze słowa („mama”, „tata”) oraz próbują powtarzać te skierowane do nich.

Rozwój poznawczy

Umiejętności liczenia i sortowania rozwijają się w dalszym ciągu; dzieci porządkują przedmioty według kolorów lub kształtów. Są w stanie układać rzeczy razem lub wkładać jedną zabawkę w drugą. Należy pobudzać eksperymentowanie, ponieważ najsilniejszy rozwój poznawczy następuje poprzez samodzielne odkrywanie.

Rozwój dziecka 12-18 miesięcy

rozwój rocznego dziecka, rozwój dziecka 12 miesiąc, rozwój niemowlaka


Rozwój społeczny/emocjonalny

Na tym etapie dzieci z upodobaniem podają innym przedmioty, którymi się bawią, ucząc się w ten sposób dzielenia się. Okazują czułość osobom, które znają. Zaczynają bawić się udając zaobserwowane czynności, na przykład „karmiąc” ulubioną lalkę. Okazują niezależność, samodzielnie odkrywając i poznając nowe rzeczy. Wskazują również na interesujące przedmioty, chcąc pokazać je innym.

Rozwój języka/komunikacji

Dzieci w tym wieku zazwyczaj potrafią już mówić pojedyncze słowa. Mogą również wskazywać na przedmioty i je nazywać.

Rozwój poznawczy

Ze względu na rozwój umiejętności językowych, na tym etapie kluczowe jest wprowadzanie liter. Dzieci sprawnie rozróżniają kształty, więc alfabet jest bardzo pomocny w rozpoczęciu nauki czytania i pisania. Powinna pojawić się umiejętność nie tylko układania i sortowania przedmiotów, ale również liczenia ich. Można zaobserwować początki myślenia abstrakcyjnego na przykładzie zrozumienia funkcji telefonu czy łyżeczki. Większość dzieci umie wskazać na części swojego ciała, na przykład poprzez dotknięcie własnego nosa, gdy ktoś powie „nos”. Jest to również czas rozwoju kreatywności poprzez czynności takie jak rysowanie czy ugniatanie.

Rozwój fizyczny

Okres pomiędzy 12 i 18 miesiącem życia to początki samodzielnego chodzenia oraz, w niektórych przypadkach, wchodzenia i schodzenia po schodach. Dzieci mogą zabierać zabawki ze sobą, ciągnąc je lub pchając. Ten etap to czas kluczowego rozwoju mięśni, w związku z czym bardzo zalecane jest zachęcanie do aktywności fizycznej.

Rozwój dziecka 12 miesięcy-2 lata

rozwój dziecka 2 lata, rozwój niemowlaka, rozwój roczniaka

Rozwój społeczny/emocjonalny
Dzieci w tym wieku bardzo chętnie naśladują innych, zwłaszcza rodziców, opiekunów, czy rodzeństwo. W towarzystwie innych dzieci pojawia się ekscytacja, można zauważyć również coraz większą niezależność. Przejawia się to na przykład w objawianiu nieposłuszeństwa i robieniu rzeczy zabronionych – w ten sposób dziecko bada wyznaczone granice. Wykazuje zrozumienie zasad gier, w związku z czym należy zachęcać je do zabaw z innymi dziećmi.

Rozwój języka/komunikacji

W tym wieku dzieci są w stanie wskazywać na dwie rzeczy jednocześnie, jak również pokazywać przedmioty na obrazku po usłyszeniu ich nazwy. Kojarzenie imion z osobami, a nazw z przedmiotami i częściami ciała oraz konstruowanie prostych zdań, jak również powtarzanie zasłyszanych słów i wykonywanie poleceń są charakterystyczne dla tego etapu rozwoju.

Rozwój poznawczy

Rozwój kreatywności i wyobraźni jest w tym wieku bardzo silny. Dzieci zaczynają rozumieć pojęcia abstrakcyjne i dosłowne, co pozwala na formułowanie własnych pomysłów i wymyślania nowych sposobów zabawy. Zabawki zyskują „osobowość” i stają się integralną częścią własnego świata dziecka. Należy zachęcać do kreatywnego myślenia i stymulować wyobraźnię.

Rozwój fizyczny

Dzieci w tym wieku potrafią stawać na palcach i kopać piłkę. Zaczynają biegać i samodzielnie wspinać się na meble. Często wchodzą i schodzą po schodach, ale mogą nadal wymagać oparcia poręczy lub innej osoby – zwykle jednak chodzi tylko o brak pewności siebie. Potrafią rzucić piłkę nad głową, jak również kolorować, odrysowywać kształty lub kopiować proste linia i koła.
Pokaż więcej wpisów z Sierpień 2019
Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 68 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-05-21
Super!
2022-01-04
Bardzo dobra profesjonalna obsługa.Personel pomocny dla klienta
pixel